nếu khách hàng đồng ý thì bấm "Mua hàng", khi đó đơn hàng sẽ được ghi nhận.👉Thời gian giao hàng:+Tùy thuộc vào đơn vị vận chuyển mà shopee phân cho đơn hàng của quí khách mà thời gian giao hàng dao động từ 3 - 7 ngày (trừ trường hợp dịch..." /> nếu khách hàng đồng ý thì bấm "Mua hàng", khi đó đơn hàng sẽ được ghi nhận.👉Thời gian giao hàng:+Tùy thuộc vào đơn vị vận chuyển mà shopee phân cho đơn hàng của quí khách mà thời gian giao hàng dao động từ 3 - 7 ngày (trừ trường hợp dịch...">